Sidhuvudbild

Styrelse och revisorer

Trubadurens styrelse 2014

Trubadurens styrelse väljs av årsmötet som hålls årligen i mars

Ordförande
Suat Kayan, suat.kayan@hotmail.com

Kassör
Annica Sundholm, annica.sundholm@gmail.com

Sekreterare
Kjell Lyxell, kjell.lyxell@comhem.se

Suppleant
Gunilla Alstad, Gunilla.alstad@spray.se

Suppleant
Konstantinos Padazis ,fandazi@hotmail.com

Revisorer
Ralf Pärleby, r.pby@comhem.se
Christer Nilsson,

Revisor suppleant
Ulf Broström, ulfbros@hotmail.com