Sidhuvudbild

Sopschema

Sopkärlen
Det är viktigt att via ALLA hjälps åt att hålla rent runt våra sopkärl. Eftersom det bara är vissa av oss som gör detta måste vi i styrelsen upprätthålla ett sopschema, där alla kommer att vara delaktiga. Dokumentet uppdateras varje år. Varje gata kommer att få ett schema.

// Styrelsen