Sidhuvudbild

Om vår hemsida

Varför hemsida

Hej alla Trubadurengrannar och välkomna till vår nya hemsida på webben!! Syftet med hemsidan är att den ska förenkla styrelsens information till er medlemmar men också att underlätta kommunikationen mellan alla oss som bor inom Trubaduren. Vi vill understryka att det är vår hemsida dvs vi har alla ett ansvar för en bra, öppen och dubbelriktad dialog med varandra på hemsidan.

BG1.JPG

Hemsidans uppläggning

Trubadurens NYA hemsida består av två delar, en publik del och ett Intranät.

Publika delen : Det är den delen du är inne på nu som kan läsas av alla på Internet och här finns allmän information om vår förening.

Intranät delen : Är bara till för trubadurens medlemmar och för att komma åt den måste man registrera sig och få ett lösenord. På intranätet finns aktuell information, kalender, diskussionsrum, dokumentarkiv mm.Läs mera under Anvädarnamn och lösenord // Styrelsen

DSC_0093.JPG