Sidhuvudbild

Grannsamverkan

Målet med Grannsamverkan är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed trivseln i vårt bostadsområde. Detta uppnås genom sociala nätverk bestående av oss boende på trubadurens som samarbetar, stödjer och hjälper varandra och samtidigt har en gos uppmärksamhet på vad som händer på området.

ATT TÄNKA PÅ
Meddela dina grannar om du är bort rest mer än några dagar, detta kan göras via Grannlappen skriv ut den fyll i den och lämna till grannen

Grannsamverkan.jpg