Sidhuvudbild

Fordonstvätt på våra uppfarter

En biltvätt kan orsaka utsläpp av kemikalier som är skadliga för miljön. Stockholms kommun har INTE ett förbud mot fordonstvätt utanför biltvättsanläggningar, däremot finns en del rekommendationer från staden.
- Välj bilvårdsprodukter som är miljömärkta med den nordiska Svanen eller Bra Miljöval

Genom att vi följer stadens rekommendationer så minskar vi på kemikalileutsläppen i vår natur.

Läs mer om detta i ett PM som tagits fram av Per Arne Persson på Basgr.43 inför årsmötet 2012.

Det finns en stiftelse som heter "Håll Sverige Rent" stiftelsen är till för att få oss att bla minska vår nedskräpning, främja återvinningen och öka miljömedvetenheten hos oss alla. Till webplatsen:Håll Sverige Rent. Gå gärna igenom deras hemsida.

// Styrelsen gm Per Arne Persson